ค่ายผู้นำรุ่นใหม่เพื่อสังคม

One Young World คือการรวมตัวของเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ที่มีผู้นำรุ่นใหม่ที่เคยร่วมโครงการนี้มาแล้วกว่า 6,000 คนจาก 196 ประเทศทั่วโลก

ในปีนี้ กรุงเทพมหานครได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม ซึ่งเป็นการจัดการประชุมครั้งแรกในเอเชีย One Young World และ กรุงเทพมหานครจึงต้องการเฟ้นหาผู้นำเยาวชนไทยรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมและประเทศได้รับการสร้างเสริมและส่งเสริมทักษะ เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมอย่างประสบความสำเร็จ

ค่ายผู้นำยุคใหม่เพื่อสังคมจะคัดเลือกผู้นำเยาวชนที่มีคุณสมบัติโดดเด่น 100 คนจากทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมค่ายพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้นำรุ่นใหม่

โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโอกาสต่างๆ ดังนี้ :

การอบรมและรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ด้านกิจการเพื่อสังคม
เข้าร่วม One Young World Summit 2015 ที่กรุงเทพมหานคร
 มีโอกาสได้รับเงินสนับสนุนริเริ่มหรือสานต่อกิจการเพื่อสังคมของตนเอง

เปิดรับใบสมัครตั้งแต่วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 ถึง วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558

การเข้าค่ายกิจกรรมสามวัน เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 24 ถึงวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558

 

ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 18-30 ปี มีความเป็นผู้นำ อาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือศึกษาอยู่ในประเทศไทย​
 

 
1 Start 2 Complete