ค่ายผู้นำรุ่นใหม่เพื่อสังคม

The Thai Young Leaders Programme

One Young World คือการรวมตัวของเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ที่มีผู้นำรุ่นใหม่ที่เคยร่วมโครงการนี้มาแล้วกว่า 6,000 คนจาก 196 ประเทศทั่วโลก

ในปีนี้ กรุงเทพมหานครได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม ซึ่งเป็นการจัดการประชุมครั้งแรกในเอเชีย One Young World และ กรุงเทพมหานครจึงต้องการเฟ้นหาผู้นำเยาวชนไทยรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมและประเทศได้รับการสร้างเสริมและส่งเสริมทักษะ เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมอย่างประสบความสำเร็จ

ในปัจจุบันกิจการเพื่อสังคมได้รับความสนใจอย่างมากในประเทศไทย มีผู้ประกอบการเพื่อสังคมกว่า 120,000 ราย ที่ดำเนินการธุรกิจต่างๆ มีมูลค่าสูงถึง 27 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการดำเนินกิจการเพื่อสังคมที่มีความหลากหลายที่สุดในเอเชียตะวันออก

คลิกลิงค์ด้านล่าง เพื่อโอกาสในการเข้าร่วมโครงการ One Young World Summit 2015 ที่ กรุงเทพมหานคร พร้อมรับการอบรมและคำแนะนำจากนักธุรกิจผู้ประกอบการเพื่อสังคม และรับทุนเพื่อใช้ในการริเริ่มสร้างกิจการเพื่อสังคมของตนเเอง

เปิดรับใบสมัครตั้งแต่วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 ถึง วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558

การเข้าค่ายกิจกรรมสามวัน เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 24 ถึงวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558

 

 
ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 18-30 ปี มีความเป็นผู้นำ อาศัยอยู่ในประเทศไทยและมีสัญชาติไทย 

ค่ายผู้นำรุ่นใหม่เพื่อสังคม

ค่ายผู้นำยุคใหม่เพื่อสังคมจะคัดเลือกผู้นำเยาวชนที่มีคุณสมบัติโดดเด่น 100 คนจากทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมค่ายพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้นำรุ่นใหม่

โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโอกาสต่างๆ ดังนี้ :

การอบรมและรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ด้านกิจการเพื่อสังคม
เข้าร่วม One Young World Summit 2015 ที่กรุงเทพมหานคร
มีโอกาสได้รับเงินสนับสนุนริเริ่มหรือสานต่อกิจการเพื่อสังคมของตนเอง

นี่จะเป็นโอกาสอันดีสำหรับเยาวชนผู้ที่อยากสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมผ่านกิจการเพื่อสังคมของตนเอง พร้อมเรียนรู้และเปิดรับประสบการณ์ใหม่ร่วมกับเยาวชนผู้มีความสามารถและวิสัยทัศน์ ที่มีใจอยากพัฒนาเช่นเดียวกับท่าน

การประกอบกิจการเพื่อสังคมและการสร้างความยั่งยืนเป็นหลักแนวคิดสำคัญของ One Young World เสมอมา สมาชิกตัวแทนเยาวชนทั่วโลกริเริ่มสร้างกิจการเพื่อสังคมแล้วทั้งสิ้นกว่า 400 กิจการ

ศาสตราจารย์ Muhammad Yunus บิดาแห่งการประกอบกิจการเพื่อสังคม เข้าร่วมการประชุม One Young World ทั้งสามครั้งที่ผ่านมา และตั้งแต่ปี 2555 กิจการเพื่อสังคมของตัวแทนเยาวชนของเราได้รับการสนับสนุนทางการเงิน ผ่าน Social Business Accelerator และ ความร่วมมือกับมูลนิธิ Rwanga Foundation.

เปิดรับใบสมัครตั้งแต่วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 ถึง วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558

การเข้าค่ายกิจกรรมสามวัน เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 24 ถึงวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558

 

The Camp

ระหว่างการเข้าค่าย เยาวชนจะได้ร่วมกิจกรรมและเสริมสร้างศักยภาพ

ผู้เข้าร่วมแต่ละท่านจะได้รับ :

- การสนับสนุนจากกรุงเทพมหานครในการเข้าร่วมค่ายกิจกรรม

- การอบรม กิจกรรมเวิร์คชอป และ กิจกรรมท้าทายความสามารถ
- การสนับสนุนและชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญในการสรรสร้างกิจการเพื่อสังคมที่แตกต่างและสร้างความเปลี่ยนแปลง
- สิทธิ์ในการเข้าร่วม One Young World Summit 2015 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- ในวันสุดท้ายของการเข้าค่ายแต่ละทีมจะต้องนำเสนอแผนโครงการของตนเองต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ โดยคณะกรรมการจะคัดเลือก 4 ทีมผู้ชนะที่จะได้รับรางวัลใหญ่ คือ

โอกาสพิเศษในการนำเสนอโครงการของตนบนเวทีใหญ่ของ One Young World Summit 2015 กับ ศาสตราจารย์ Muhammad Yunus และผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลก

- โอกาสได้รับเงินสนับสนุน เพื่อริเริ่มหรือสานต่อกิจการเพื่อสังคมของตนเอง

 

 

The One Young World Community

กรุงเทพมหานครจะคัดเลือกและให้การสนับสนุนเยาวชน 100 ท่านที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าค่ายกิจกรรม เพื่อเข้าร่วมการประชุม One Young World Summit 2015 ระหว่างการประชุมเยาวชนผู้ประกอบการเพื่อสังคมจะได้พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้นำจากทั่วโลก รวมถึงผู้นำเยาวชนจากหลากหลายแขนงและหลากหลายประเทศ

One Young World Summit ได้รวบรวมผู้นำเยาวชนกว่า 1,300 คนจาก 196 ประเทศทั่วโลก นอกจากงานโอลิมปิก เกมส์ แล้ว ไม่มีกิจกรรมหรือการประชุมใดสามารถรวบรวมตัวแทนนานาชาติได้มากเท่า One Young World และที่ผ่านมาเยาวชนนักเปลี่ยนแปลงของ One Young World ทั่วโลกสามารถสร้างกิจการเพื่อสังคมได้มากกว่า 400 กิจการ

ภายหลัง One Young World Summit ผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้เข้าร่วมเครือข่าย One Young World Ambassador เพื่อติดตามและพัฒนาความสัมพันธ์ในหมู่ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกต่อไป